ČOV a splašková kanalizace v obci Chvatěruby

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC CHVATĚRUBY
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004699
Zahájení projektu: 25. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování nové ČOV (na pozemku p. č. 73/8) a splaškové kanalizace v obci Chvatěruby, která nemá žádnou stávající ČOV ani kanalizaci. Jako provozně nejspolehlivější a nejjednodušší byl zvolen centralizovaný kanalizační systém s výstavbou gravitační stokové sítě a novou ČOV. Zvolený systém je z hlediska budoucího provozu, investičních a provozních nákladů, pro danou lokalitu nejoptimálnější. Provozovatel této nově vybudované vodohospodářské infrastruktury bude obec Chvatěruby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 663 645,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 411 231,54 Kč
 
Celková částka: 48 099 836,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena