ČOV a splašková kanalizace Mlčechvosty

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vraňany
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001237
Zahájení projektu: 30. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nové mechanicko-biologické ČOV a oddílné splaškové kanalizace v obci Vraňany část Mlčechvosty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 981 123,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 820 198,20 Kč
 
Celková částka: 25 068 428,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena