Borová Lada - ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Borová Lada
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004792
Zahájení projektu: 18. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stavba řeší výstavbu nové centrální ČOV včetně přepojení stávající dosluhující ČOV. Stavba bude umístěna na ppč.108/5 k.ú. Borová Lada. Přepojení ČOV bude realizováno na ppč. 135/1, 132/23, 293/1, 155/34, 155/21 a 108/15 k.ú. Borová Lada.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 012 320,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 472 762,39 Kč
 
Celková částka: 21 980 110,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena