Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000053
Zahájení projektu: 21. 3. 2016
Ukončení projektu: 21. 12. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Přeložka silnice I/14 je navržena v kategorii S 11,5/70 v délce 2 610 m, se stoupacím pruhem délky 837 m. V začátku úseku navazuje na dokončenou 3. etapu v oblasti sídliště Kunratická, končí v Rýnovické ul. v Jablonci n/N. V celé délce sleduje stávající silnici III/29024.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 373 415 906,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 65 896 924,65 Kč
 
Celková částka: 439 312 831,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena