Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000232
Zahájení projektu: 1. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční trati č. 130 v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina. Jedná se o dvoukolejnou celostátní trať zařazenou do TEN-T elektrifikovanou stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě banalizací traťového zabezpečovacího zařízení a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Cestujícím přinesou úpravy zvýšení komfortu a bezpečnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 548 357 013,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 273 239 472,92 Kč
 
Celková částka: 1 898 485 134,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena