II238 Kladno - Rozdělov, most ev.č.238-002

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00148
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 23. 11. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 238-002 přes jednokolejovou neelektrifikovanou železniční trať ČD Kladno - Kralupy a železniční zastávku Kladno město.
Jedná se o novou konstrukci mostu, která je navržena jako dvojice souběžných mostů o třech prostých polích o rozpětí 17,26 m tvořených spřaženou ocelobetonovou konstrukcí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 369 345,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 594 590,00 Kč
 
Celková částka: 63 963 936,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena