Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/05.0021
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 30. 9. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba rychlostní silnice R4 v kategorii R22,5/100 v délce 0,790 km a úseku připojení silnice I/20 v téže kategorii délky 1,360 km. Součástí jsou navazující úseky silnic I/4 a I/20 kategorie S11,5/80 v celkové délce 3,885 km. Úsek stavby navazuje na předchozí dokončenou a do provozu uvedenou stavbu I/20 Písek, 7.stavba a zahajovanou stavbu R4 Mirotice - Třebkov.
Součástí stavby je 6 mostních objektů o celkové délce 377,2 m, z toho 3x nadjezd MÚK tj. nadjezd přes silnici I/20 v délce 132,8 m, nadjezd přes silnici I/20 v délce 115,8 m, nadjezd přes silnici I/4 v délce 66,682 m, dále most přes silnici III/12113 v délce 27,6 m, migrační most v délce 29,486 m a most přes Jesenický potok v délce 4,80 m.
Pro zabezpečení začlenění stavby do krajiny a dopadu na životní prostředí je součástí stavby pasivní protihluková ochrana a ozelenění stavby.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 537 188 161,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 99 712 615,00 Kč
 
Celková částka: 636 900 776,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena