Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005605
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je určen pro zaměstnance 2 společností v OLK, okrese Šumperk: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj společnosti, zajistíme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence, posílíme týmovou spolupráci a rozvoj firemní kultury.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 567 187,84 Kč
Národní soukromá částka: 453 033,16 Kč
 
Celková částka: 3 020 221,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena