Nácvik trasy - profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002298
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Více než 70% lidí s těžkým zrakovým postižením je bez práce.TyfloCentrum Olomouc se dlouhodobě a systematicky věnuje řešení tohoto problému.Díky zkušenostem z předchozích projektů a práce s klienty, jsme identifikovali hlavní překážky vstupu cílové skupiny na trh práce.Je to nedostatečná vnitřní motivace klienta spojená s nereálným pojetím sebe sama nebo sebepodhodnocováním, bariéry v přístupu k informacím, chybějící nebo špatné pracovní návyky.Projekt směřuje ke komplexnímu řešení překážek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 637 093,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 465 369,38 Kč
 
Celková částka: 3 102 462,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena