Mikrojesle Vsetín

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003593
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Prostřednictvím realizace projektu vzniknou mikrojesle ve městě Vsetín. Projekt je zaměřen na rodiče s malými dětmi, kteří mají s malými dětmi zhoršenou pozici na trhu práce. V rámci projektu vznikne zařízení péče o děti, které rodičům poskytne prostor pro zlepšení sladění života pracovního i soukromého. Projekt zároveň řeší problém nedostečného počtu a kapacit zařízení péče o děti od 6 měsíců života dítěte. Součástí projektu je i pilotní ověření této služby MPSV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 321 773,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 233 254,13 Kč
 
Celková částka: 1 555 028,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena