Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum Kašpar, z. s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry, nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují vzdělání a kvalifikaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 486 568,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 615 276,75 Kč
 
Celková částka: 4 101 845,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena