Kudy kam II v Královéhradeckém kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Úřad práce České republiky
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000020
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2023
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na skupinu osob sociálně vyloučených a exkluzí ohrožených. Hlavním cílem projektu je podpořit opětovný návrat těchto osob na otevřený trh práce. Projekt je založen na obnově režimových návyků a nácviku pracovních dovedností, které jsou spojeny s obnovením sociálních kontaktů a vazeb. Důraz je kladen na pravidelnost, režimové momenty, motivační prvky a individuální přístup. Po měsíční přípravě bude absolventům poradenství či motivačního programu nabídnuto dočasné zaměstnání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 700 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 300 000,00 Kč
 
Celková částka: 42 000 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena