Komunitní centrum Dolní Břežany

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002455
Zahájení projektu: 28. 8. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl vybudování infrastruktury komunitního centra, kde budou organizovány aktivity vedoucí k setkávání se obyvatel obce. které podporují vznik životaschopné komunity. Centrum bude dále nabízet základní sociální poradenství a sociální služby v ambulantní a terénní formě. Aktivity centra podpoří pocit sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí. Zároveň se zaměří na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených zpět do komunitního života v obci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 710 390,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 713 598,30 Kč
 
Celková částka: 11 423 989,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena