Poradenské pracoviště a čtenářský klub v ZŠ Bílovice nad Svitavou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001279
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 8. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 006 194,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 177 563,70 Kč
 
Celková částka: 1 183 758,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena