Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 273 188,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 518 797,89 Kč
 
Celková částka: 56 791 986,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena