Lepší KLIMA pro Bohumínsko II

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010498
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II navazuje na vytvořený Místní akční plán vzdělávání v ORP Bohumín zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt zahrnuje implementaci aktivit z akčního plánu a aktualizaci dokumentace MAP. Dále prohlubuje již fungující partnerství formou společného plánování, sdílení aktivit, plánováním partnerských aktivit a vyhodnocováním přínosů spolupráce. Realizace projektu v území ORP Bohumín /Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald/.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 674 383,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 648 420,59 Kč
 
Celková částka: 4 322 804,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena