Inovace přípravy učitelů pro praxi

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé ZŠ a MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 697 181,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 964 374,31 Kč
Národní soukromá částka: 1 982 187,16 Kč
 
Celková částka: 39 643 743,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena