Chceme zlepšovat výuku

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Základní škola a mateřská škola Abertamy
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001141
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 405 767,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 71 605,96 Kč
 
Celková částka: 477 373,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena