TECHNIKA BEZ BARIÉR

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002081
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je budování bezbariérovosti školy, modernizace odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence, zajištění konektivity a parkové úpravy v areálu školy.V rámci projektu bude vybudován nový bezbariérový výtah, bude vybudována laboratoř zaměřená na 3D tisk, modernizovány učebny výpočetní techniky a infrastruktura počítačové sítě. Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělání a zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 298 563,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 640 922,90 Kč
 
Celková částka: 10 939 486,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena