ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu ERDF II ZČU je investičně podpořit a zajistit komplementární projekt ESF II ZČU. Jeho realizací dojde k významnému kvalitativnímu posílení výukového vybavení, zejména učeben, laboratoří, SW vybavení pro výuku apod., a to v souladu se zahraničními výukovými standardy. Projekt ERDF II ZČU podporuje realizaci vybraných klíčových aktivit projektu ESF II ZČU a má primární dopad na studenty bakalářského a magisterského studia ZČU; sekundárně na akademické a ostatní pracovníky ZČU.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 77 241 881,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 630 920,21 Kč
 
Celková částka: 90 872 801,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena