Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002248
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat špičkovou vzdělávací laboratoř v oboru fyziky horkého plazmatu a techniky fúze v unikátní kombinaci s dalším rozvojem vzdělávacího tokamaku GOLEM. Doktorandi se zde seznámí s chováním plazmatu, s metodami diagnostiky plazmatu a s pokročilými technickými prostředky, které jsou páteří termojaderného výzkumu včetně ITER. Pracoviště jim také rozšíří možnosti řešení odborné práce. Projekt rozvíjí spolupráci s obdobnými laboratořemi, které již fungují ve vyspělých zemích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 793 121,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 477 583,96 Kč
Národní soukromá částka: 1 172 142,41 Kč
 
Celková částka: 23 442 848,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena