e-INFRA CZ: Modernizace

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt představuje nezbytnou modernizaci a upgrade jednotlivých složek národní e-infrastruktury e-INFRA CZ, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR zajišťující unikátní ICT infrastrukturní služby a prostředí pro VaVaI v ČR a jeho napojení na Evropský výzkumný prostor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 723 690 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 216 810 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 49 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 990 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena