Cluster EU-ARC.CZ pro zpracování dat z observatoře ALMA

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016165
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Ke zpracování a analýze astronomických dat přicházejících z interferometru ALMA, největší pozemní observatoře světa, je zapotřebí výkonné počítačové vybavení. S budoucím rozšiřováním technických možností observatoře a také s rozšířením činnosti EU-ARC.CZ směrem k asistenci s vědeckou analýzou a numerickým modelováním dat uživatelů nadále porostou požadavky na počítačové vybavení. V roce 2020 proto plánujeme v rámci projektu upgrade a rozšíření HPC výpočetního klastru, který EU-ARC.CZ používá.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 807 685,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 665 208,65 Kč
 
Celková částka: 2 472 895,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena