Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Ostravská univerzita
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Zahájení projektu: 1. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory rozvoje partnerství a spolupráce CEIT4I Ostravské univerzity s aplikační sférou zastoupenou společností VARROC Lighting Systems, v rámci společně realizovaného výzkumu. V rámci projektu vznikne a zahájí činnost společné výzkumné vývojové centrum AI-Met4AI, zaměřené na společný výzkum a vývoj metod umělé inteligence s aplikacemi v automobilovém průmyslu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 517 039,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 332 960,01 Kč
 
Celková částka: 47 850 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena