Vývoj řízeného komunikačního systému

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TOMMY SKATER s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009415
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu s názvem "Vývoj řízeného komunikačního systému" je vývoj a následná implementace nového inovativního komunikačního systému. V rámci realizace projektu budou vytvořeny dvě odborné pracovní pozice programátorů. Místo realizace projektu je České Budějovice. Projekt bude realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019. Celkový rozpočet činí 4 853 200 Kč bez DPH. Žadatel má prokazatelné předpoklady k úspěšnému naplnění projektových aktivit i stanovených cílů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 183 940,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 669 260,00 Kč
 
Celková částka: 4 853 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena