BSSHOP s.r.o. ICT a sdílené služby

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BSSHOP s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009313
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 13. 2. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nové generace řešení pro správu e-commerce platform, která má vývojový název BSSHOP 2.0. Realizace projektu je pro nás naprostou nutností. Zavádí nejnovější trendy trhu a požadavky zákazníků - např. responzivní design. Bez implementace těchto trendů bychom nebyli v krátké době konkurenceschopní a mohli bychom začít ztrácet naše skvělé postavení na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 122 381,30 Kč
Národní soukromá částka: 8 705 132,70 Kč
 
Celková částka: 15 827 514,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena