Blue Partners - Effit - Efektivní IT

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Blue Partners s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009304
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu je vybudovat nový informační systém jako nástroj pro efektivní řízení IT a jednotlivých zdrojů v IT. Jedná se o ucelený soubor kontrolních a dokumentačních nástrojů, které umožní jednotlivým organizacím a jejich top manažerům a manažerům IT efektivní práci a řízení v oblasti IT.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 251 819,40 Kč
Národní soukromá částka: 7 641 112,60 Kč
 
Celková částka: 13 892 932,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena