Bezpečnostní a detekční systém

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Ronyo Technologies s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009446
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt řeší softwarové zpracování sytému využívajícího metodu automatického on-line zjišťování polohy a pozice osob v průmyslových halách a dolech, a v místech, kde není možno využívat GPS satelitů, přičemž je požadováno přesné určení souřadnice osoby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 609 777,87 Kč
Národní soukromá částka: 4 411 950,73 Kč
 
Celková částka: 8 021 729,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena