Bezpapírová komunikace, řízení obsahu a řízení procesů organizace

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Allium, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002902
Zahájení projektu: 1. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu komplexního řešení správy dokumentů organizace. Nejvýznamnějšími komponentami je spisová služba, finanční doklady, předpisová základna, produktová dokumentace, provozní dokumentace (jednání řídících orgánů společnosti). Vytvořený produkt bude na nejmodernější platformě MS SharePoint a MS Dynamics NAV, které jsou dobře přijímanou platformou celosvětově i v EU. Zajistí však navíc shodu s legislativním pojetím dokumentů (národní standard spisové služby, směrnice EU).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 399 618,20 Kč
Národní soukromá částka: 9 043 977,80 Kč
 
Celková částka: 16 443 596,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena