BDO Advisory s.r.o. - Vývoj SW platformy pro podporu e-commerce

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Moore Czech Republic s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002088
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

BDO Advisory je součástí mezinárodní sítě firem BDO, které poskytují vysoce kvalitní poradenství a konzultační služby. Od roku 2014 je strategií žadatele rozšířit portfolio dosavadních výhradně offline služeb o nabídku také služeb v oblasti online. Jedním z kroků k tomuto cíli je v rámci tohoto projektu vývoj unikátní SW platformy pro podporu e-commerce typu B2B a B2C s využitím nejmodernějších technologií jak v rámci vývoje, tak implementace a správy včetně hostingu ve vlastním cloudu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 852 596,00 Kč
Národní soukromá částka: 22 011 964,00 Kč
 
Celková částka: 33 864 560,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena