B2C Support s.r.o. - vývoj BI řešení SYBILA

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: B2C Support s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009373
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 14. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 14. 2. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Společnost B2C Support s.r.o. pro své zákazníky vyvíjí a provozuje komplexní informační systém, určený speciálně pro zásilkové firmy. Jako nadstavbu nad tímto systémem jsme se rozhodli vyvinout samostatné BI řešení s názvem SYBILA, jehož prostřednictvím zákazníci získají moderní a výkonný BI nástroj, díky kterému budou moci jednak efektivně řídit své zásoby a snížit tak provozní náklady a zároveň předvídat chování zákazníků a dosáhnout tak nárůstu prodeje zboží, potažmo tržeb a zisku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 618 890,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 645 310,00 Kč
 
Celková částka: 10 264 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena