B.O.S.S. Lite - Cloud

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: P.V.A. systems s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007805
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 23. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření nového produktu softwarového pokladního systému B.O.S.S. Cloud, který bude provozován v moderním cloudovém prostředí datacentra na vlastních serverech s využitím osvědčených open-source technologií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 369 358,80 Kč
Národní soukromá částka: 15 118 105,20 Kč
 
Celková částka: 27 487 464,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena