AsisTeam - tvorba nových řešení

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AsisTeam s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009374
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem projektu "AsisTeam - tvorba nových řešení" je tvorba nových řešení v oblasti obchodování, dojde k vytvoření nových softwarových produktů a služeb, současně pak k rozvoji znalostí a dovedností IT odborníků. Předmětem projektu je tvorba SW pro správu úvěrových produktů, evidenci klientů a jejich závazků, správu majetku, komunikaci s okolními IS a automatizaci činností v souvislosti s pokytováním úvěrů na nebankovním trhu. Rizika projektu jsou minimální

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 120 999,50 Kč
Národní soukromá částka: 1 370 110,50 Kč
 
Celková částka: 2 491 110,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena