aplis DMS

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: aplis.cz, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000332
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Žadatelův úspěšný produkt Document Management System (DMS), který využívá především státní správa, bude převeden do cloudového prostředí a nabízen jako online služba pro malé a střední podniky. Žadatel využije znalost stávajících procesů a přidá funkcionality pro MSP - katalogy, elektronické aukce atd. Bude nutná změna architektury a kompletní redesign, aby řešení fungovalo jako cloud, ale díky tomu bude cenově dostupné pro MSP. Také dojde k vytvoření nejméně 2 nových pracovních míst u žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 063 185,33 Kč
Národní soukromá částka: 12 299 448,75 Kč
 
Celková částka: 22 362 634,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena