Aplikace na stanovení a vizualizaci indexu společenské odpovědnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SERENDIPITY AGENCY, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003976
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 5. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektového záměru je vývoj internetové a mobilní aplikace pro stanovení, vizualizaci, prezentaci a medializaci společenské odpovědnosti podnikatelů. Projektem budou vytvořena dvě nová pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 745 044,23 Kč
Národní soukromá částka: 3 355 054,07 Kč
 
Celková částka: 6 100 098,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena