ACONTO Profi spol. PCS - Software

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PCS - Software, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009586
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 14. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu bude vývoj systému ACONTO Profi - samotného programu i kompletního systému podpory, úprav v podobě customizace. Nový systém bude nabízet více pokrokových funkcí a zvýší se tak uživatelská úroveň obsluhy. Účelem projektu je dosažení vyšší uživatelské přívětivosti a efektivity systému a tím navýšení jeho prodeje, oblíbenosti, penetrace u cílové skupiny. Důležitou cílovou skupinou jsou i stávající klienti, kteří skrze udržovací poplatky představují značný zdroj příjmu firmy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 154 282,80 Kč
Národní soukromá částka: 7 521 901,20 Kč
 
Celková částka: 13 676 184,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena