Zvýšení energetické účinnosti ve společnosti TATRA METALURGIE, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TATRA METALURGIE a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002701
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 18. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 27. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti při ohřevu materiálu na kovací teplotu. Hlavním cílem projektu je snížení energetických ztrát ve spol. TATRA METALURGIE a.s. Na základě projektu dojde k energetickým úsporám a snížení produkce oxidu uhličitého, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Realizace projektu se také kladně projeví na ekonomice společnosti snížením výdajů na energie. Předkládaný projekt je plně v souladu s výzvou programu Úspory energie Výzva I. v rámci OPPIK.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 500 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 10 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 15 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena