Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BYTES Tábor s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007058
Zahájení projektu: 17. 5. 2016
Ukončení projektu: 23. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce teplovodu a výstavba domovních předávacích stanic (DPS) v domech napojených na výměníkovou stanici VS26 v lokalitě Ústecké předměstí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 371 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 10 199 700,00 Kč
 
Celková částka: 14 571 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena