Realizace energeticky úsporných opatření ve skladovacím prostoru společnosti Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo. Zkráceně Mlékárna Olešnice,RMD
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002810
Zahájení projektu: 4. 12. 2015
Ukončení projektu: 9. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Žadatelem je společnost Mlékárna Olešnice, RMD, která je předním českým producentem mléčných výrobků. Výrobní portfolio společnosti je zaměřeno na produkci zejména vysoce kvalitního másla, speciálních tvarohů, bílých a ochucených sýrů a čerstvého mléka. Předkládaný projekt společnosti Mlékárna Olešnice, RMD řeší realizaci energeticky úsporných opatření hlavního skladu mléčných výrobků. Díky jeho realizaci dojde ke snížení energetické náročnosti provozu skladu oproti současnému stavu této budovy

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 600 794,10 Kč
Národní soukromá částka: 1 401 852,90 Kč
 
Celková částka: 2 002 647,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena