Instalace FV systému pro vlastní spotřebu podniku Zea, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Zea, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013679
Předpokládané datum ukončení: 27. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Firma Zea, a.s., vznikla v roce 1994. Zabývá se živočišnou výrobou. Posuzovaný objekt se nachází na parcele st. 754, k.ú. Hostěradice na Moravě [645672]. Instalace FV systému o výkonu 99,825 kWp bez akumulace přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 84,53 MWh.rok-1. Výrobna bude připojena k distribuční soustavě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 612 588,60 Kč
Národní soukromá částka: 691 109,40 Kč
 
Celková částka: 2 303 698,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena