Instalace FV systému pro vlastní spotřebu podniku ZZN Hospodářské potřeby, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ZZN Hospodářské potřeby, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013728
Zahájení projektu: 8. 11. 2018
Ukončení projektu: 29. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Společnost ZZN Hospodářské potřeby, a.s. vznikla v roce 1996. Specializuje se na prodej hutního materiálu, zahradní techniky, pracovních oděvů, zemin a travních směsí, ochranných postřiků, nářadí, drogerie, pletiv a plotových sloupků, barev a laků, železářského zboží a mnoha dalších produktů. Posuzovaný objekt se nachází na parcele 302/1 k.ú. Bystřice n.P. [616958]. Instalace FV systému o výkonu 25 kWp bez akumulace přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 21,82 MWh.rok-1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 311 539,90 Kč
Národní soukromá částka: 133 517,10 Kč
 
Celková částka: 445 057,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena