Instalace fotovoltaického systému ve společnosti ANAJ Czech, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ANAJ Czech, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011535
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Společnost ANAJ Czech, a.s patří mezi moderní strojírenské firmy jenž disponuje rozsáhlým strojním parkem, který je určeny k výrobě nástrojů pro třískové obrábění. S ohledem na příkon jednotlivých zařízení spotřebovává společnost značné množství elektrické energie, která je odebírána ze sítě. Společnost se proto rozhodla pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 70kW, která pokryje část spotřeby provozu. Dojde tak ke snížení provozních nákladů, úsporám energií s pozitivním vlivem na ŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 094 034,90 Kč
Národní soukromá částka: 468 872,10 Kč
 
Celková částka: 1 562 907,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena