BPS Pěkov - využití odpadního tepla

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: VACEK PĚKOV s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.09/0.0/0.0/17_160/0012970
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k vyvedení a využití odpadního tepla z bioplynové stanice, v obci Pěkov. Odpadní teplo bude prostřednictvím potrubních rozvodů distribuováno do odběrných míst. V odběrných místech budou nahrazeny stávající systémy vytápění za tepelnou energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt bude realizován v k. ú. Pěkov, seznam p. č. - viz PZ/PD.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 475 896,50 Kč
Národní soukromá částka: 3 475 896,50 Kč
 
Celková částka: 6 951 793,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena