AVEKO Servomotory_elektromobilita III

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AVEKO Servomotory, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_153/0011346
Zahájení projektu: 31. 1. 2019
Ukončení projektu: 10. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je pořízení jednoho BEV kategorie M1 a instalace dobíjecí stanice v místě sídla žadatele. Počítáme pořízení BEV s minimálním garantovaným dojezdem na jedno nabití 350 km, což předpokládá minimální kapacitu instalované baterie cca 50 kWh. Instalovaná dobíjecí stanice bude typu wallbax/nabíjecí sloupek. Elektromobil bude využíván zejména pro obchodní činnost a sjednávání zakázek a pro přepravu osob mezi jednotlivými provozovnami společnosti a obchodními partnery.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 246 245,14 Kč
Národní soukromá částka: 201 473,31 Kč
 
Celková částka: 447 718,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena