Alufront - Úspora energie

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALUFRONT, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002230
Zahájení projektu: 9. 10. 2015
Ukončení projektu: 8. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 25. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Úspora energií a instalace OZE pro vlastní spotřebu .

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 494 922,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 494 922,00 Kč
 
Celková částka: 4 989 844,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena