Akumulací energie za lepším životním prostředí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Webdevel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010623
Zahájení projektu: 27. 3. 2019
Ukončení projektu: 29. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení fotovoltaického systému v předpokládané hodnotě 300 000,- Kč bez DPH a dále pořízení akumulátorových baterií pro cyklický provoz v solárních systémech v předpokládané hodnotě 150 000,- Kč bez DPH. V rámci projektu budou dále realizovány osvětové akce, díky kterým bude propagována tato technologie. Realizace projektu bude probíhat v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Ostravě ve vlastních prostorách naší společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 304 233,84 Kč
Národní soukromá částka: 76 058,46 Kč
 
Celková částka: 380 292,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena