AKUMULACE ENERGIE A VÝSTAVBA FVE FIRMY GUMEX

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GUMEX, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0009813
Zahájení projektu: 14. 5. 2018
Ukončení projektu: 6. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt spočívá ve výstavbě fotovoltaické elektrárny spojené s instalací technologie pro akumulaci energie a nabíjecí stanice pro elektromobil.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 028 138,70 Kč
Národní soukromá částka: 869 202,30 Kč
 
Celková částka: 2 897 341,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena