AGRO DRUŽSTVO Načeradec - snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AGRO DRUŽSTVO Načeradec
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015615
Zahájení projektu: 22. 11. 2018
Ukončení projektu: 18. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energie (paliv) technologického procesu na farmě Horní Lhota, jež je součástí společnosti AGRO DRUŽSTVO Načeradec,. V rámci předkládaného projektu je plánovaná výměna starých technicky i morálně zastaralých strojů. Ty budou nahrazeny strojní mechanikou novou, ekologicky i ekonomicky méně náročnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 960 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 940 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena