ABS stavební společnost, s.r.o. - úspory energie v areálu Betonárka Světec

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ABS - stavební společnost s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010983
Zahájení projektu: 15. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Administrativní budova se nachází v obci Světec nedaleko města Bílina, jako součást areálu betonárky společnosti ABS stavební společnost, s.r.o. Jde o třípodlažní budovu. Obsahem projektu je rekonstrukce energetického hospodářství - nahrazení dožilého zdroje tepla, novým zdrojem tepla - plynovým kondenzačním kotlem případně plynovým tepelným čerpadlem a úprava systému UT. Zřízení fotovoltaické elektrárny 30 kWp pro vlastní spotřebu areálu betonárky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 741 108,31 Kč
Národní soukromá částka: 741 108,32 Kč
 
Celková částka: 1 482 217,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena