1 CSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NELI property, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011922
Zahájení projektu: 21. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na komplexní zateplení objektu včetně výměny otvorových výplní, aby vyhověl současným tepelně-technickým požadavkům a normám. Součástí prováděných úprav bude i rekonstrukce umělého osvětlení, instalace vratových clon na snížení tepelných ztrát větráním a technologie pro využití odpadního tepla z technologického chlazení (instalace VZT se ZZT vč. tepelného čerpadla). Cílem realizace záměru je snížení energetické náročnosti objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 610 904,64 Kč
Národní soukromá částka: 32 416 356,97 Kč
 
Celková částka: 54 027 262,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena